Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČINNOST SBORU, SOUTĚŽE - 2011

 

2011

 

  Výroční valná hromada.
Dne 17. prosince se konala výroční valná hromada našeho sboru. Po schválení programu byly předneseny výroční zprávy o činnosti sboru, soutěžích, cvičeních družstva mládeže a finanční zpráva. Dalším bodem bylo předání pamětních listů na cvičení v družstvu mládeže těm členům, kteří z důvodu dovršení 15. let již nemohou za mládež cvičit. Jednalo se o členy Tomečková Pavlína, Kateřina Uhlířová, Sýkora Milan a Sýkora Dominik. Byla předána pamětní fotokniha bratru Janu Pužovi při příležitosti jeho letošních 60. narozenin. Na schůzi se také diskutovalo o činnosti v příštím roce. Na závěr byl podáván srnčí guláš s chlebem. VVH se zúčastnilo 51 členů a 4 hosté.
 

  Brigády v letošním roce.
V průběhu roku jsme zorganizovali několik brigád s počtem 65 odpracovaných hodin.
Jednalo se především o úpravu hřiště, betonování brány a oplachování silnice.

  Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince proběhla tradiční Mikulášská nadílka. V sobotu jsme připravili balíčky a nastříhali a navázali metličky. Na balíčky přispěla tradičně také obec. Mikuláše dělal František Sýkora, anděla Lucie Sedláková, čertů bylo šest.
 

  Taneční zábava

Dne 19. listopadu v sobotu jsme pořádali v kulturním domě ve Vídni taneční zábavu se skupinou  STREET69, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Zábava proběhla dobře i přes několik problémů s neukázněnými hosty. Po skončení jsme museli celý kulturní dům uklidit. Úklid jsme stihli do rána, a tak se mohl v pořádku hned dopoledne předat. Účast byla velká, prodalo se hodně občerstvení. Finanční zisk byl velmi dobrý. Peníze budou použity na další činnost našeho sboru. Pořádání taneční zábavy byla poměrně náročná záležitost, a proto patří uznání všem, kdo se na něm podíleli.
 

Dne 11. listopadu zastihla náš okrsek smutná zpráva. Zemřel dlouholetý starosta našeho okrsku bratr Karel Škoda. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 19. listopadu a za náš sbor se zúčastnilo 5 členů se starostou, který ve smutečním průvodu nesl prapor.
 

  Železný šrot

Začátkem listopadu náš sbor zorganizoval v Blízkově sběr starého železa. V pátek 11. listopadu odpoledne jsme objeli vesnici a potom naložili šrot z kontejneru, který máme na starosti. V sobotu dopoledne pak byl železný šrot odvezen do sběrny.

  Zájezd

V sobotu 15. října pořádal náš sbor pro své členy zájezd do Národního technického muzea v Praze. Po prohlídce muzea někteří navštívili nedaleké Národní zemědělské muzeum, jiní se vydali na asi dva km vzdálený Pražský hrad. V 17 hodin jsme odjížděli domů. Počasí bylo pěkné a zájezd byl hodnocen velmi dobře. Zájezdu se zúčastnilo 47 osob.
 

  Ukončení sportovní sezóny

V sobotu 17. září se pro členy soutěžních družstev naplánovalo v hasičské zbrojnici menší posezení
s  občerstvením.

 

  Měřínský krpál

V neděli 31. července pořádali hasiči z Měřína hasičskou soutěž nazvanou Měřínský krpál. Soutěž probíhala na lyžařské sjezdovce. Pravidla byla podle požárního sportu. Voda se nasávala z kádě
a dopravní vedení se částečně protahovalo pneumatikou. Běželo se do kopce. Byla zima a pršelo. Náš sbor se zúčastnil se dvěma družstvy mužů a oba útoky jsme i přes nepřízeň počasí a problémy dokončili.   

  Dědkovská osma.
V červnu jsme nacvičovali na „Dědkovskou 8“, která se konala 24.července u rybníka Netěsník. Tato soutěž probíhá dle starých pravidel. Saje se z rybníka na 4 savice a lanka. Se stříkačkou PS 8, hadice se rozhazují a běží se proti kopci. Blízkov hájili dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Muži skončili na 2. a 3. místě, ženy se umístily na 5. Celkem soutěžilo 8 družstev, ale naše ženy byly jediné, takže se počítaly do celkového pořadí, a tak za sebou nechaly 3 družstva mužů.
 

  Regional Cup a Plamen mládeže.
Dne 19. června jsme pořádali kolo soutěže Regional Cup a Plamen mládeže. Zúčastnilo se 14 družstev na krátké savice a 15 družstev na dlouhé savice. Na krátké jsme se umístili na 10. místě. Ale na dlouhé savice jsem se umístili na 2. místě. Tím jsme postoupili do rozstřelu, kde jsme skončili opět na 2. místě. Jak už se stalo tradicí, putovní pohár si odvezlo družstvo z Radostína. Ceny pro družstva jsme získali od sponzorů.

   Slavnost Božího těla v Měříně.
V neděli 5. června se 6 členů zúčastnilo slavnosti Božího těla v kostele v Měříně. Starosta nesl prapor sboru.                                                                                                                                                       Výsledky   zde

  Okrsková soutěž

V neděli 15. května proběhlo v Netíně okrskové kolo soutěže v hasičském sportu. Zúčastnili jsme se s družstvy mužů, žen a mládeže. Družstvo mužů kromě útoku absolvovalo také překážkovou dráhu, časy se sčítaly. Počasí bylo velmi dobré.
                                                                                                                                                         Výsledky   zde

   Maškara
5. března jsme pořádali masopustní průvod obcí. Šatlavu a muzikanty doprovázelo  16 masek které přihlížející občany vodily do šatlavy. Po obci bylo maskám a hudebníkům nabídnuto spoustu jídla a pití. Počasí bylo velmi pěkné. Po skončení průvodu uspořádal místní spolek živnostníků v sále Obecního   domu dětské šibřinky, které pokračovaly maškarní zábavou.